UWAGA!!!

W razie nieaktywności podstron należy, odświeżyć stronę jednocześnie przyciskając " Ctrl + F5 "

XXXV ŚPPnaJG 2016 MSF
ZDJĘCIA - Monika Drożdż

Wykonała
- Sylwia Łukasik

35 ŚPPnaJG!

1/2 października 2016
Czuwanie Pielgrzymkowego Dzieła Modlitwy! 
Parafia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Świdrze (MSF) 

Zaczynamy o 21:00 a kończymy ok. 4:10

Zapraszamy Was pielgrzymi i Wasze rodziny na czuwanie PIELGRZYMKOWEGO DZIEŁA MODLITWY, które rozpocznie się w kościele Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Świdrze w najbliższą sobotę 1 października o godzinie 21.00, a zakończy się natomiast ok. godziny 4.10. Prosimy o przyniesienie czegoś słodkiego na wspólną kawę.
Modlić się będziemy z Maryją Królową Polski za naszą Ojczyznę, by była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz by wypełniła Jasnogórskie Śluby Narodu. Opiece Matki Najświętszej polecać będziemy Misjonarzy Świętej Rodziny, rodziny naszej pielgrzymki oraz całej parafii.

CZUWANIE PIELGRZYMKOWEGO DZIEŁA MODLITWY

PROGRAM

21.00 - Apel Jasnogórski
21.15 - Litania do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
21.30 - Droga Krzyżowa
22.15 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec 
cz. I z rozważaniami
22.45 - Adoracja indywidualna
23.30 - Różaniec cz. II z rozważaniami
24.00 - MSZA ŚWIĘTA
1.00 - Przerwa na kawę
01.45 - Litania do Matki Boskiej Częstochowskiej
01.55 - Różaniec cz. III z rozważaniami
2.30 - Różaniec cz. IV z rozważaniami
3.15 - Koronka do Miłosierdzia Bożego.
3.45 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
ok. 4.10 - Zakończenie czuwania

Mszy Świętej Dziękczynnej ( 21 sierpnia o godz .11:30 )  przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Adam Pestka MSF

OFICJALNY PLAKAT XXXV ŚPPnaJG! 

" MARYJA BRAMĄ MIŁOSIERDZIA "  - pod takim hasłem przebiegała 35 Świderska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymka tradycyjnie rozpoczęła się 4 sierpnia Mszą Świętą Wigilijną o 18:00. Mszy Świętej przewodniczył i kazanie wygłosił O. Marek TOMCZYK OSPPE - Kierownik 305 WPP.Msze Świętą 5 sierpnia na wyjście pielgrzymki o godz .7:00 przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Prowincjał Adam Józef Sobczyk MSF.

                                                   RELACJA Z XXXV ŚPP MSF  
GRUPA:10 żółta 1981-2016

PRZEWODNIK: Ks. Kazimierz Świderski MSF ( 1 raz )
PIELGRZYMOWAŁO:  333 pątników
PORZĄDKOWI: Dawid - Główny Porządkowy ŚPP 
, Mikołaj, Tomasz, Paweł, Agnieszka, Przemek, Tomek
CHARAKTERYSTYKA GRUPY:                         
Grupa Misjonarzy Św. Rodziny istnieje od 1981 roku, wyłoniła się z grupy 10 biało-czerwonej . Przyjęła nazwę: Rodzina Rodzin Misjonarzy Świętej Rodziny. Grupa od 1993 roku wychodzi ze Świdra już 5 sierpnia  zmierza ku Jasnej Górze. W grupie pielgrzymowały całe rodziny, oraz młodzież, grupa rozśpiewana i rozmodlona. Realizowaliśmy program pielgrzymki przez słuchanie konferencji na temat tegorocznej pielgrzymki "  MARYJA BRAMĄ MIŁOSIERDZIA " i rozważanie  tajemnic różańca, w godzinie miłosierdzia prosiliśmy Jezusa o  miłosierdzie dla całego świata.
Codzienne czytanie Pisma Świętego a  także modlitwy ku NMP. Modlitwa wspólna ranna i wieczorna. Grupy  dyskusyjne i specjalny program dla dzieci" Klub Misiaczka"
Grupa w ciągu roku spotyka się na Mszach Świętych. i opłatku na Jasnej Górze .


https://www.facebook.com/dawidjesiotrewangelizatory


GRUPA:10 biało-żółta 2000-2016

PRZEWODNIK: Ks. Artur WINIAREK MSF
( 4 raz )                                                   

PIELGRZYMOWAŁO:
 297 pątników
PORZĄDKOWI:
Aneta - Za ca głównego porządkowego
,
Tomek, Ola, Kuba, Kuba, Szymon
  
CHARAKTERYSTYKA GRUPY:
Grupa Misjonarzy Św. Rodziny istnieje od 2000 roku
wyłoniła się z grupy 10 żółtej . Grupa od 2000 roku wraz z 10 żółtą wychodzi ze Świdra 5 sierpnia. Zdecydowana większość ok. 80% to młodzież. Grupa  bardzo rozśpiewana, zaangażowana w program w dyskusje, polemiki, świadectwa, modlitwę, taniec  uwielbienia. Realizowaliśmy program pielgrzymki przez słuchanie konferencji na temat tegorocznej pielgrzymki " MARYJA BRAMĄ MIŁOSIERDZIA " rozważanie  tajemnic różańca, w godzinie miłosierdzia prosiliśmy Jezusa o  miłosierdzie dla całego świata. Codzienne czytanie Pisma Świętego a  także modlitwy ku NMP. Modlitwa wspólna ranna i wieczorna. Grupy dyskusyjne.
Grupa w ciągu roku spotyka się na Mszach Świętych. i opłatku na Jasnej Górze.

PIELGRZYMKOWE DZIEŁO CODZIENNEJ MODLITWY
RODZINY RODZIN MISJONARZY ŚW. RODZINY
Świat, Europa, Polska, przeżywa swoje trudne dziś. Tak wiele zagrożeń jawi nam się przed oczami. Tak wiele zagrożeń narasta. Oderwanie się w rozwoju od wszelkich wartości, Boga i sumienia tworzy nam społeczeństwa i kraje pełne utopii. Dziś, coraz częściej działania wielu polityków, głów państw i parlamentów, są oderwane już nie tylko od prawa natury, ale od zdrowego rozsądku i zwyczajnej logiki. Dlatego Maryja, w swoich objawieniach, tak bardzo prosi o pomoc, by Jej Niepokalane Serce zwyciężyło. Idzie wielki atak zła, a modlitwa otwiera kanały Bożego Miłosierdzia. Dlatego zapraszamy Was do Pielgrzymkowego Dzieła Codziennej Modlitwy Rodziny Rodzin Misjonarzy Św. Rodziny. Niech to będzie wielki szturm modlitwy, a Maryja z pewnością nie poskąpi swoich łask.
    Wszyscy podejmujemy wielką modlitwę różańcową jako pielgrzymi do Maryi, jako pielgrzymi duchowi, jako przyjaciele pieszej pielgrzymki. Dlatego deklarujemy:
a)    codzienny 10 różańca za Kościół, świat, Europę i naszą Ojczyznę, a także za nasze rodziny i wspólnoty, o nawrócenie grzeszników, a także w intencjach wskazanych na dany okres. Można też dołączyć do modlitwy konkretne umartwienie lub udział w codziennej Mszy św..
b)   bywanie na tzw kwartalnych spotkaniach naszego Dzieła Modlitwy Codziennej w Świdrze na tzw Wieczernikach Modlitwy
INTENCJE MODLITWY:

Od 15 sierpnia do 1 października – w intencji stanowiących prawo
( z dniem 15 sierpnia nastąpiła zmiana tajemnicy, czyli jeśli ktoś miał Nawiedzenia , teraz ma tajemnicę Narodzenia )
Od 2 października do stycznia 2017 – w intencjach nas pielgrzymów
TERMINY WIECZERNIKÓW MODLITWY 2016

-1/2 października – Czuwanie ŚWIDER Par. Św. Teresy
W trakcie Wieczernika można złożyć intencje do Różańca i Intencje Mszalne, 
wraz z ofiarą do koszyka, które będziemy polecać w czasie nocnej Eucharystii.

 WSKAZANIA:
- chętni przysyłają swoje zgłoszenia przez internet, telefoniczne, drogą listową. Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko, adres zgłaszającego się, wiek, stan cywilny.
- osoba zgłaszająca się zostaje przydzielona do konkretnej róży pielgrzymkowej i podejmuje codzienną modlitwę we wskazanych intencjach wedle wybranej tajemnicy różańcowej.
- na tzw kwartalnych spotkaniach, czyli Wieczernikach Modlitwy, podejmujemy cało-nocny, wspólny szturm modlitewny. Osoby, które nie mogą przybyć, czynią to przez łączność duchową z czuwającymi.
Na razie nasze Dzieło Modlitwy Codziennej będzie trwało od stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Jeżeli będzie zainteresowanie – Dzieło Modlitwy Codziennej będzie kontynuowane.
Zatem zapraszamy do włączenia się w nasze Dzieło Codziennej Modlitwy. Zapomnienie o zobowiązaniu nie niesie w sobie żadnej winy moralnej, ale mamy nadzieję, że rozpalone serca żarem miłości do Matki Bożej i żarem modlitwy różańcowej, wniosą w naszą codzienną historię morze łask i ocean prawdziwego życia.

    Ks. Kazimierz Świderski MSF & Ks. Artur Winiarek MSF