WAŻNE INFORMACJE!!!

„Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi; wstańcie pasterze, Bóg wam się rodzi…”

Przepełnieni ciszą nocy, pośród której rodzi się Bóg na ziemi i dokonuje się tajemnica Jego Wcielenia, przełamujemy się opłatkiem i składamy sobie życzenia miłości i pokoju wybaczając zadawnione urazy. Przy tej okazji ślę również słowa podzięki za czynione dobro w ramach misyjnego dzieła Kościoła i naszego zgromadzenia Misjonarzy Św. Rodziny, a także w ramach naszej Pieszej Pielgrzymki. Niech Nowy Rok 2015 będzie czasem jeszcze bardziej intensywnego szybowania ku świętości i czasem, w którym Bóg objawi się na ziemi przez dobre czyny, słowa i uśmiechy nasze.

Z A P R O S Z E N I E  na wspólne kolędowanie podczas dorocznego spotkania opłatkowego na Jasnej Górze dla uczestników Pieszej Pielgrzymki ze Świdra. Odbędzie się ono w dniach 5/6 stycznia 2015. Koszt przejazdu wraz z noclegiem 90 zł. Na spotkanie zabieramy coś słodkiego na wspólny stół podczas nocnej a-gapy. Wyjazd ze Świdra 5 stycznia w poniedziałek o 8.00, a powrót 6 stycznia we wtorek ok. 18.30. Zapisy u p. Janiny Trzaskowskiej ul. Okrzei 9 w Otwocku T:22/-7793956 lub 698-527-92 lub u ks. Jerzego 022/-7882279  - 06042-13486 – ew. w kancelarii parafialnej przy parafii w Świdrze. Zapraszamy również własnymi środkami lokomocji – choćby na samo czuwanie. Noclegi i baza w Domu Pielgrzyma przy Jasnej Górze. Przyjeżdżających własnymi środkami prosimy o solidarność w kosztach czuwania – można złożyć do Prze-wodnika ofiarę 10/15 zł. Taca w czasie Mszy jest na cele Jasnej Góry. Program  rozpoczynamy o 21.00 w kaplicy jasnogórskiej Apelem Maryjnym,
po którym uroczysta Msza św. i kończymy o 4.30.
Po odpoczynku dalszy program od 10.30 we wtorek 6 stycznia do 12.00.
Proszę już wcześniej skorzystać ze spowiedzi św.

Równocześnie serdecznie zapraszam do wspólnego pielgrzymowania z nami w roku 2015

29.04 - 3.05   Ziemia Łużycka i nie tylko….
5 – 14 06      Norwegia: Święci Olaf i Brygida
29.06 – 3.07 Pielgrzymka p/ Lewoczę na Węgry

Jest propozycja Meksyk – Kuba 14 dni. ew. Włochy, Medugorje lub Gruzja-Armenia we wrześniu

Spotkanie w sprawie pielgrzymek zagranicznych odbędzie się 20 stycznia 2015 roku o 17.00 w salkach przy parafii. Zapraszam na nasze Msze św. pielgrzymkowe: ostatnie niedziele maja, czerwca i lipca o 16.15 Ufam, że zrobicie wszystko aby uczestniczyć w naszym spotkaniu opłatkowym oraz w którejś z wybranych pielgrzymek. Zaproście swoich bliskich i znajomych. Nasza strona internetowa wraz z programami pielgrzymek do wglądu http://pielgrzymkamsf.blogspot.com/
Zapisy i wpłata zaliczki na wybraną pielgrzymkę również przez Internet.
Podane konto.

Ks. Jerzy SOŁTYSIAK msf & Ks. Artur WINIAREK msf