UWAGA!!!

W razie nieaktywności podstron należy, odświeżyć stronę jednocześnie przyciskając
" Ctrl + F5
"

XXXIV ŚPPnaJG MSF ( 8min 53 sek )
https://www.youtube.com/watch?v=Y7P9txwOgok

PRZYGOTOWANIA DO XXXV ŚPPnaJG!

KOCHANE SŁUŻBY ŚPP
Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne (obowiązkowe dla wszystkich)
w dniu
( 25 lipca - poniedziałek) o godz. 18:30.
Spotkanie odbędzie się przy naszej parafii w Świdrze.

Serdecznie zapraszamy!!!
x. Kazimierz & x. Artur 
OFICJALNY PLAKAT XXXV ŚPPnaJG! 
"MARYJA BRAMĄ MIŁOSIERDZIA"  - pod takim hasłem przebiegać będzie 35 Świderska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce i Mszach Pielgrzymkowych w ostatnią niedziele czerwca i lipca o godzinie 16:15.  

NIEZBĘDNIK PIELGRZYMA - !!! :) SPRAWDŹ :)

Zapisy:
Od 31 lipca - 4 sierpnia w salkach przy kościele pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Świdrze.
W niedziele po każdej Mszy Świętej.
W tygodniu od 15:00 -20:00 

 Msze Święte pielgrzymkowe:

Mszę Święte odprawiane są w kościele pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Świdrze.  
( ul. Kołłątaja 80/82 , 05-402 Otwock 4 )
Termin Mszy : ostatnia niedziela maja, czerwca i lipca o 16:15.
4 sierpnia - Msza Wigilijna przed wyjściem ŚPP o godz. 18:00
5 sierpnia - Msza na wyjście ŚPPnaJG o 7:00
--------------------------------

PIELGRZYMKOWE DZIEŁO CODZIENNEJ MODLITWY

              RODZINY RODZIN MISJONARZY ŚW. RODZINY


Świat, Europa, Polska, przeżywa swoje trudne dziś. Tak wiele zagrożeń jawi nam się przed oczami. Tak wiele zagrożeń narasta. Oderwanie się w rozwoju od wszelkich wartości, Boga i sumienia tworzy nam społeczeństwa i kraje pełne utopii. Dziś, coraz częściej działania wielu polityków, głów państw i parlamentów, są oderwane już nie tylko od prawa natury, ale od zdrowego rozsądku i zwyczajnej logiki. Dlatego Maryja, w swoich objawieniach, tak bardzo prosi o pomoc, by Jej Niepokalane Serce zwyciężyło. Idzie wielki atak zła, a modlitwa otwiera kanały Bożego Miłosierdzia. Dlatego zapraszamy Was do Pielgrzymkowego Dzieła Codziennej Modlitwy Rodziny Rodzin Misjonarzy Św. Rodziny. Niech to będzie wielki szturm modlitwy, a Maryja z pewnością nie poskąpi swoich łask.

    Wszyscy podejmujemy wielką modlitwę różańcową jako pielgrzymi do Maryi, jako pielgrzymi duchowi, jako przyjaciele pieszej pielgrzymki. Dlatego deklarujemy:

a)    codzienny 10 różańca za Kościół, świat, Europę i naszą Ojczyznę, a także za nasze rodziny i wspólnoty, o nawrócenie grzeszników, a także w intencjach wskazanych na dany okres. Można też dołączyć do modlitwy konkretne umartwienie lub udział w codziennej Mszy św..
b)   bywanie na tzw kwartalnych spotkaniach naszego Dzieła Modlitwy Codziennej w Świdrze na tzw Wieczernikach Modlitwy

INTENCJE MODLITWY:
Od 3 kwietnia do Pieszej Pielgrzymki – w intencji naszej Ojczyzny i sprawujących władzę… ( z dniem 3 kwietnia nastąpiła zmiana tajemnicy, czyli jeśli ktoś miał Zwiastowanie, teraz ma tajemnicę Nawiedzenia )
Od 15 sierpnia do 1 października – w intencji stanowiących prawo
Od 2 października do stycznia 2017 – w intencjach nas pielgrzymów


TERMINY WIECZERNIKÓW MODLITWY 2016

sierpień – Świderska Piesza Pielgrzymka /Duchowi Pielgrzymi czuwają w łączności duchowej/

-1/2 października – Czuwanie ŚWIDER Par. Św. Teresy

W trakcie Wieczernika można złożyć intencje do Różańca i Intencje Mszalne, 
wraz z ofiarą do koszyka, które będziemy polecać w czasie nocnej Eucharystii.


 WSKAZANIA:

- chętni przysyłają swoje zgłoszenia przez internet, telefoniczne, drogą listową. Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko, adres zgłaszającego się, wiek, stan cywilny.

- osoba zgłaszająca się zostaje przydzielona do konkretnej róży pielgrzymkowej i podejmuje codzienną modlitwę we wskazanych intencjach wedle wybranej tajemnicy różańcowej.

- na tzw kwartalnych spotkaniach, czyli Wieczernikach Modlitwy, podejmujemy cało-nocny, wspólny szturm modlitewny. Osoby, które nie mogą przybyć, czynią to przez łączność duchową z czuwającymi.

Na razie nasze Dzieło Modlitwy Codziennej będzie trwało od stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Jeżeli będzie zainteresowanie – Dzieło Modlitwy Codziennej będzie kontynuowane.


Zatem zapraszamy do włączenia się w nasze Dzieło Codziennej Modlitwy. Zapomnienie o zobowiązaniu nie niesie w sobie żadnej winy moralnej, ale mamy nadzieję, że rozpalone serca żarem miłości do Matki Bożej i żarem modlitwy różańcowej, wniosą w naszą codzienną historię morze łask i ocean prawdziwego życia.

    Ks. Jerzy Sołtysiak MSF & Ks. Artur Winiarek MSF