ZWIASTUN 36 Pielgrzymki Świderskiej MSF

by Br. Jarosław Mówniński MSF

36 Pielgrzymka Świderska

by Ks. Rafał Ochojski MSFW dniach 26-27 maja 2017 odbył się główny objazd trasy pielgrzymki. 
Pamiętajmy w modlitwie o naszych gospodarzach.


 
Zbliża się czas pielgrzymowania na Jasną Górę. W tym roku wyruszy  36 Pielgrzymka Świderska MSF ze Świdra na Jasną Górę. Mottem pielgrzymki będą słowa: MARYJA NASZĄ KRÓLOWĄ. Hasło nawiązuje do Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

ZAPISY!!!!!! 

MSZA ŚWIĘTA PIELGRZYMKOWA
W OSTATNIĄ NIEDZIELE LIPCA
O GODZ. 15:00 OFICJALNE WYDARZENIE
NA FACEBOOKU
!!!
Share:

Pielgrzymkowe Dzieło Codziennej Modlitwy


PIELGRZYMKOWE DZIEŁO CODZIENNEJ MODLITWY
RODZINY RODZIN MISJONARZY ŚW. RODZINY  
Świat, Europa, Polska, przeżywa swoje trudne dziś. Tak wiele zagrożeń jawi nam się przed oczami. Tak wiele zagrożeń narasta. Oderwanie się w rozwoju od wszelkich wartości, Boga i sumienia tworzy nam społeczeństwa i kraje pełne utopii. Dziś, coraz częściej działania wielu polityków, głów państw i parlamentów, są oderwane już nie tylko od prawa natury, ale od zdrowego rozsądku i zwyczajnej logiki. Dlatego Maryja, w swoich objawieniach, tak bardzo prosi o pomoc, by Jej Niepokalane Serce zwyciężyło. Idzie wielki atak zła, a modlitwa otwiera kanały Bożego Miłosierdzia. Dlatego zapraszamy Was do Pielgrzymkowego Dzieła Codziennej Modlitwy Rodziny Rodzin Misjonarzy Św. Rodziny. Niech to będzie wielki szturm modlitwy, a Maryja z pewnością nie poskąpi swoich łask.
    Wszyscy podejmujemy wielką modlitwę różańcową jako pielgrzymi do Maryi, jako pielgrzymi duchowi, jako przyjaciele pieszej pielgrzymki. Dlatego deklarujemy:
a)    codzienny 10 różańca za Kościół, świat, Europę i naszą Ojczyznę, a także za nasze rodziny i wspólnoty, o nawrócenie grzeszników, a także w intencjach wskazanych na dany okres. Można też dołączyć do modlitwy konkretne umartwienie lub udział w codziennej Mszy św..
b)   bywanie na tzw kwartalnych spotkaniach naszego Dzieła Modlitwy Codziennej w Świdrze na tzw Wieczernikach Modlitwy
INTENCJE MODLITWY:

Od kwietnia do pielgrzymki pieszej 2017 – w intencjach dobrodziejów na trasie pielgrzymki pieszej  nastąpiła zmiana tajemnicy, czyli na ŚWIATŁA czyli odmawiamy tajemnice Chrztu Pana Jezusa )

W trakcie Wieczernika można złożyć intencje do Różańca i Intencje Mszalne, 
wraz z ofiarą do koszyka, które będziemy polecać w czasie nocnej Eucharystii.

 WSKAZANIA:
- chętni przysyłają swoje zgłoszenia przez internet, telefoniczne, drogą listową. Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko, adres zgłaszającego się, wiek, stan cywilny.
- osoba zgłaszająca się zostaje przydzielona do konkretnej róży pielgrzymkowej i podejmuje codzienną modlitwę we wskazanych intencjach wedle wybranej tajemnicy różańcowej.
- na tzw kwartalnych spotkaniach, czyli Wieczernikach Modlitwy, podejmujemy cało-nocny, wspólny szturm modlitewny. Osoby, które nie mogą przybyć, czynią to przez łączność duchową z czuwającymi.
Na razie nasze Dzieło Modlitwy Codziennej będzie trwało od stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Jeżeli będzie zainteresowanie – Dzieło Modlitwy Codziennej będzie kontynuowane.
Zatem zapraszamy do włączenia się w nasze Dzieło Codziennej Modlitwy. Zapomnienie o zobowiązaniu nie niesie w sobie żadnej winy moralnej, ale mamy nadzieję, że rozpalone serca żarem miłości do Matki Bożej i żarem modlitwy różańcowej, wniosą w naszą codzienną historię morze łask i ocean prawdziwego życia.

    Ks. Kazimierz Świderski MSF & Ks. Artur Winiarek MSF
Share: