Ksiądz KAZIMIERZ ŚWIDERSKI msf
Przewodnik gr. 10 ŻÓŁTEJ   
Oficjał ds. Misji Zagranicznych MSF
tel. 501 283 845
Od 2016 roku pełni funkcje przewodnika grupy.
                                                              

Ksiądz ARTUR WINIAREK msf -
Przewodnik gr. 10 BIAŁO - ŻÓŁTEJ

 Mistrz Nowicjatu Misjonarzy Świętej Rodziny w Wielkim Klinczu.
Święcenia Kapłańskie przyjął w 2008 roku . 

 e-mail: awin6@wp.pl 

Od 2013 roku pełni funkcje przewodnika grupy.

Ojciec MAREK TOMCZYK OSPPE
  Kierownik Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej
Przeor klasztoru OO. Paulinów w Warszawie
Kierownik Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej od 2014 roku.  
 
Główny Organizator Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej , 
której nasze dwie  grupy są częścią .
Przygotowuje wspólnie z zastępcami materiały na pielgrzymkową
wędrówkę.