UWAGA!!!

W razie nieaktywności podstron należy, odświeżyć stronę jednocześnie przyciskając " Ctrl + F5 "

XXXV ŚPPnaJG 2016 MSF
ZDJĘCIA - Monika Drożdż

Wykonała
- Sylwia Łukasik

PRZEWODNICY ŚPP


Ksiądz KAZIMIERZ ŚWIDERSKI msf

Przewodnik gr. 10 ŻÓŁTEJ   


Oficjał ds. Misji Zagranicznych MSF

tel. 501 283 845
Od 2016 roku pełni funkcje przewodnika grupy.
                                                              

Ksiądz ARTUR WINIAREK msf -

Przewodnik gr. 10 BIAŁO - ŻÓŁTEJ Mistrz Nowicjatu Misjonarzy Świętej Rodziny w Wielkim Klinczu  . 

Święcenia Kapłańskie przyjął w 2008 roku . 

 e-mail: awin6@wp.pl 

Od 2013 roku pełni funkcje przewodnika grupy.

Ojciec MAREK TOMCZYK OSPPE
                                   Kierownik Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej

Przeor klasztoru OO. Paulinów w Warszawie  

Kierownik Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej od 2014 roku.     Główny Organizator Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej , 
której nasze dwie  grupy są częścią .

Przygotowuje wspólnie z zastępcami materiały na pielgrzymkową

wędrówkę.